Liens fraternels

Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen

Contactpersoon

Geert LALEMAN

Presentatie

Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen

Reeds vele jaren bestonden er rond de kloosters van Schilde, Knokke, Gent en Genk lekengroepen die samen de Dominicaanse Familie Vlaanderen vormden. Bij sommige leden groeide het verlangen om een verdere stap te zetten en om zich door een gelofte te verbinden met de Orde van de Predikbroeders. Dit was voor hen een bevestiging van hun engagement. In 2017 werd een vormingsprogramma georganiseerd waarop negentien mensen inschreven.

Het vormingsprogramma laat de geïnteresseerden kennismaken met de geschiedenis van de orde en met de vier pijlers van de dominicaanse spiritualiteit.

Op 8 augustus 2018 – feestdag van de H. Dominicus – hebben veertien mannen en vrouwen de gelofte afgelegd om als lekendominicaan te leven volgens de Regel van de Dominicaanse Lekengemeenschappen. Daarmee sloten zij zich aan bij de grote, wereldwijde dominicaanse familie en engageerden zij zich om naar het voorbeeld van Dominicus Gods boodschap te beleven en te verkondigen op de plaatsen waar zij leven en werken.

In 2018 startte een nieuw vormingsprogramma en in januari 2020 gingen 5 nieuwe lekendominicanen een tijdelijk engagement van drie jaar aan.

De DLV organiseert om de twee jaar een vormingsprogramma. Daarnaast zijn er voor de lekendominicanen en de personen in opleiding vier studiedagen per jaar.

De meeste Vlaamse lekendominicanen zijn ook lid van een regionale groep van de Dominicaanse familie.

Archives